Jak Wejść Na Szczyt

Duża porcja wiedzy o biznesie

Technologie

Przeciski pneumatyczne – wykonaj przyłącze domowe bezwykopowo!

W dużych miastach gwałtownie wzrasta zainteresowanie technologiami bezwykopowymi. Umożliwiają one budowę przyłączy domowych bez wykonywania wykopów liniowych.

Dlaczego ludzie w metropoliach są zainteresowani budową przyłączy domowych technologiami bezwykopowymi? Przecież budowa przyłączy domowych metodami tradycyjnymi (czyli z wykonaniem wykopu) nie nastręcza firmie budowlanej większych problemów!

Powody popularności technologii bezwykopowych

Wykonanie wykopu nie nastręcza doświadczonej, dysponującej odpowiednim sprzętem firmie budowlanej większych problemów. Używane do przyłączy rury są płytko zagłębione w gruncie; rury te są również lekkie i mają niewielki przekrój poprzeczny.

Wykop nie jest więc problemem z punktu widzenia inwestora i wykonawcy. Jego budowa jest łatwa w wykonaniu i relatywnie tania.

Problem powstaje jednak wtedy, gdy budowane przyłącze trzeba podłączyć do istniejącej już sieci. Rury sieci wodociągowej usytuowane są najczęściej pod ciągami ulicznymi o utwardzonej nawierzchni. Podłączenie instalacji domowej, wykonywanej techniką wykopową, wymaga więc zajęcia pasa drogi lub chodnika i rozkopania go.

W mniejszych miejscowościach otrzymanie zgody na przeprowadzenie tak inwazyjnych z punktu widzenia płynności ruchu prac nie jest jeszcze takie trudne. W metropoliach o dużym natężeniu ruchu otrzymanie zezwolenia na wykonanie przyłącza domowego metodą wykopową graniczy jednak z cudem.

W dużych aglomeracjach – tak polskich, jak i światowych – obserwuje się więc od jakiegoś czasu wzrastające zainteresowanie technologiami bezwykopowymi.

Jakie technologie bezwykopowe można zastosować do wykonania przyłącza domowego?

Nadają się do tego wszystkie obecnie stosowane technologie bezwykopowe z wyłączeniem mikrotunelowania.

Szczególnie polecaną przez nas do tego celu technologią bezwykopową są przeciski pneumatyczne.

Przeciski pneumatyczne – charakterystyka metody

Przecisk pneumatyczny wykonuje się przy użyciu przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta). Przeprowadza się go przez grunt na wyznaczonym odcinku.

Położenie rur może odbywać się dwojako:

– w wariancie pierwszym przebijak wciąga rury, przewiercając się przez grunt,
– w wariancie drugim rury kładzione są na późniejszym etapie, podczas wyciągania kabli zasilających przebijak.

Rodzaje przecisków pneumatycznych

Jednym z najczęściej stosowanych podziałów jest ten ze względu na sposób kontroli kierunku przecisku.

1. Przecisk pneumatyczny niesterowany

Kierunek przecisku ustala się, odpowiednio ustawiając przebijak w wykopie początkowym.

2. Przecisk pneumatyczny sterowany przebijakiem pneumatycznym

W głowicy przebijaka umieszczona zostaje radiowa sonda nadawcza. Łączy się ona z lokalizatorem z wyświetlaczem, przemieszczanym przez operatora w miarę postępu prac.