Jak Wejść Na Szczyt

Duża porcja wiedzy o biznesie

przewierty teleoptyczne
Technologie

Przewierty teleoptyczne

Umiejscawianie rurociągów pod ziemią jest stosunkowo proste, gdy ma się do czynienia z prostym i jednolitym terenem, który nie jest usiany licznymi przeszkodami. Gdy jednak trzeba to zrobić na problematycznym gruncie, wówczas tradycyjne prace wykopowe nie zdają egzaminu. Poszukuje się zatem innych metod działania, które pozwolą efektywnie wykonać zadania bez degradacji otoczenia. Wykonuje się w takich przypadkach przewierty teleoptyczne, które pozwalają na precyzyjne zbudowanie instalacji.

Co to są przewierty teleoptyczne?

Przewierty teleoptyczne to taki rodzaj przewiertów, które wykorzystuje się głównie do budowy kanalizacji grawitacyjnej. Są to przewierty sterowane w szyku poziomym. Pozwalają wykonywać tunele do ok. 80 m. o średnicy do ok. 1000 mm. Tego typu przewierty doskonale sprawdzają się w miejscach newralgicznych, jak np. przestrzenie pod ruchliwymi drogami, pod zbiornikami wodnymi, jak np. rzeki, pod nasypami kolejowymi i wieloma innymi potencjalnymi przeszkodami terenowymi, pod którymi trudno jest przeprowadzić instalacje innymi sposobami. Ta metoda dokonywania przewiertów jest zatem w pełni uzasadniona, a wręcz konieczna, aby wszystko odbyło się bez zbędnego ryzyka.

Maszyny i techniki wiercenia

Urządzenia wykorzystywane przy przewiertach są przede wszystkim tańsze w eksploatacji, aniżeli inne maszyny do wykonywania mikro tuneli. Urządzenia do przewiertów są wytrzymałe i solidne. Pozwalają idealnie trafiać w określone z góry punkty. Najpierw wykonuje się otwór pilotowy. Głowica pilotowa wraz z kamerą cyfrową oraz diodową tablicą sterowniczą, pozwalają przez cały czas śledzić trajektorię ruchu. Musi to być trajektoria prostoliniowa, która jest uzyskiwana za sprawą wchodzenia w grunt obracających się żerdzi wiertniczych. Podczas jednej tury można wbudować aż do 80 m. rurociągu, transportując powstały urobek za pomocą przenośnika ślimakowego lub do 50 m. rurociągu, posługując się tzw. systemem płuczkowym. Dzięki takiej metodzie tempo prac może być szybkie i wydajne.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Bardzo ważny jest fakt, iż jest to metoda, która działa również asekuracyjnie i profilaktycznie na przyszłość. Dzieje się tak dlatego, że podczas dokonywania przewiertu montuje się specjalne grodzie, które mają za zadanie podtrzymywać grunt. Tworzy się wówczas zamknięty system urobkowy, więc nie obniża się np. poziom wody gruntowej. Priorytetem, jeśli chodzi o wszelkie prace ziemne jest bezpieczeństwo ludzi oraz otoczenia, którego takie prace dotyczą. Dlatego też wszystko musi odbywać się zgodnie z normami przewidzianymi dla wykonywania przewiertów.