Jak Wejść Na Szczyt

Duża porcja wiedzy o biznesie

Bez kategorii

Sklep z petardami – jakie wymagania trzeba spełnić?

Przywitanie Nowego Roku przywodzi na myśl pokaz fajerwerków. Kolorowe i błyszczące ognie stanowią dla każdego wspaniałą atrakcję. Często są elementem karnawałów lub wesel. Niemniej jednak, zgodnie z ustawą o materiałach wybuchowych, są uznawane za widowiskowe materiały pirotechniczne. Przechowywanie i sprzedaż fajerwerków jest uregulowana prawnie, w związku z czym sklep z petardami musi spełniać określone wymagania, by móc zajmować się ich obrotem.

Rodzaje fajerwerków

Wyroby pirotechniczne podzielone są na cztery klasy. Klasę pierwszą stanowią materiały w niskim stopniu zagrażające życiu i zdrowiu ludzi czy mieniu i środowisku. Ponadto, wykazują niski poziom hałasu i przeznaczone są do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków. Klasa druga, jak poprzednia, posiada niski stopień zagrożenia zdrowiu i życiu ludzi czy mieniu i środowisku. Wykazuje również niski poziom hałasu oraz przeznaczenie do używania na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków. Klasa trzecia to produkty o średnim stopniu zagrożenia, z nieszkodliwym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na dużych i otwartych przestrzeniach czy na zewnątrz budynków. Klasa czwarta to wyroby o wysokim stopniu zagrożenia oraz nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu. Stanowią materiały do zastosowań profesjonalnych, wymagających obsługi przez fachowców.

Wymogi sprzedaży dla sklepów z fajerwerkami

Przede wszystkim, na sprzedaż petard w niskim stopniu zagrażającym zdrowiu nie jest wymagana koncesja, czego nie można powiedzieć o grupie produktów o wysokim stopniu zagrożenia. Do sprzedaży wyrobów pirotechnicznych do 21 dni służą pomieszczenia doraźnej sprzedaży, w której mogą znajdować się materiały klasy 1, 2 i 3, o masie nieprzekraczającej 300 kilogramów brutto łącznej masy. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków, jak temperatura nieprzekraczająca 30 stopni, mierzona na wysokości 1 metra od podłogi czy obecność co najmniej 2 gaśnic pianowych o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz koca gaśniczego. Niezbędne jest również ustanowienie strefy ochrony, w których zakazane jest palenie tytoniu oraz wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Z kolei sprzedaż wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych może odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego stoiskach, bez możliwości samoobsługi. Do zadań pracodawcy należy również przygotowanie aktualnej instrukcji przechowywania fajerwerków oraz zasad BHP dla wszystkich stanowisk pracy.